Muistutus ja perintä

Maksumuistutus

Maksumuistutus on saatavan perinnän ensimmäinen vaihe, joka on lain mukaan suoritettava ennen kuin voidaan ryhtyä varsinaisiin perintätoimenpiteisiin. Lähetämme normaalisti jo ensimmäisen maksumuistutuksen Incredit Oy:n toimesta, toimeksiantajan nimissä. Koska Incredit Oy:n lähettämissä maksumuistutuksissa laskussa näkyy Incredit Oy, on sillä velallisten maksuhalukkuutta tehostava vaikutus.

Koska valtaosa toimeksiantajistamme on volyymilaskuttajia, toimitetaan reskontrapäivitykset luonnollisesti päivittäisinä linjasiirtoina. Omat ohjelmistoammattilaisemme vastaavat siitä, että tiedostomuodot niin meiltä toimeksiantajalle kuin toisinpäinkin saadaan automaattisesti toimimaan. Toimeksiantajan ei tarvitse tehdä kalliita muutoksia järjestelmäänsä.

Perintä

Perintä ei koskaan saa olla kompromissi ja perintä tulee aina suunnitella perustuen toimeksiantajan palveluihin, asiakkaisiin ja saatavien suuruuteen. Mikäli asiakas ei maksumuistutuksesta huolimatta maksa saatavaa, ryhdymme perimään saatavaa vapaaehtoisen perinnän kautta: kirje-, ja puhelinperinnällä, joita mahdollisuuksien mukaan tehostetaan tekstiviesteillä ja sähköposteilla.

Perinnän rutiini määritellään yhdessä toimeksiantajan kanssa. Rutiiniin vaikuttavat saatavien suuruuden lisäksi myös saatavien ikä, velallisprofiili, saatavan syy, yms. Yhdellä toimeksiantajalla voi luonnollisesti olla useita eri rutiineja, saatavista riippuen. Perintä pyritään aina ensisijaisesti ratkaisemaan vapaaehtoisen perinnän kautta.

Oikeudellinen perintä

Oikeudellista perintää ei aloiteta ilman toimeksiantajan suostumusta. Ennen oikeudellisen perinnän aloittamista toimeksiantajalle annetaan suositus siitä, kannattaako oikeudelliseen perintään ryhtyä, vai kannattaako sen aloitusta esimerkiksi lykätä.

Jälkiperintä

Normaalit kotimaanperinnän toimeksiannot, joista toimitetaan luottotappiosuositus, jäävät automaattisesti jälkiperintään. Me huolehdimme siitä, että saatava ei pääse unohtumaan velallisen mielestä.

Mahdollisen oikeudellisen perinnän jälkeen ulosotosta varattomuusesteellä palautuneisiin tai muutoin varattomiksi todettuihin yksityishenkilöihin kohdistuvat saatavat jäävät luonnollisesti myöskin jälkiperintään.
Jälkiperinnän aikana Incredit perii saatavaa kirjeitse ja toimittaa mahdolliset ulosottokelpoiset saatavat sopivin väliajoin ulosottoon.

Mitä on jälkiperintä?

Jälkiperintä tarkoittaa luottotappioiksi kirjattujen saatavien pitkäaikaista seurantaa ja perintää. Maksuvaikeudet ovat usein väliaikaisia: vaikka velallinen on kerran todettu varattomaksi, näin ei välttämättä ole tulevaisuudessa. Näiden tilanteiden varalta kannattaa velallisen tilannetta seurata pidemmällä tähtäimellä.

Jälkiperintä on tässä tilanteessa edullinen ja tehokas ratkaisu! Jälkiperinnän aikana seuraamme säännöllisin väliajoin velallisen taloudellisessa asemassa mahdollisesti tapahtuvia muutoksia. Jälkiperinnällä estetään myös saatavan vanheneminen. Valmiin oikeuden tuomion voimme voimassaolevan lainsäädännön mukaan pitää täytäntöönpanokelpoisena koko velan olemassaolon ajan käyttämällä päätöstä ulosotossa riittävän usein.

Yrityksille räätälöidyt ratkaisut

InCreditin erikoisosaamista on tehokas ja nopea saatavien perintä, sekä ulkoistettujen laskutus- ja reskontrapalveluiden tarjoaminen yrityksille. Palvelumme optimoivat asiakkaidemme rahankiertoa ja vapauttaa resursseja ydinliiketoimintaan. Ota meihin yhteyttä, ja löydetään yhdessä teidän yritykselle sopivimmat ratkaisut!

OTA YHTEYTTÄ

Maksumuistutus- ja perintäpalvelun edut

  • Nopeuta maksujen saamista ja varmista ansaitsemasi tulot tehokkaan maksumuistutuspalvelumme avulla.
  • Räätälöimme perintästrategiat tarpeidesi mukaan, jotta saatavat peritään tehokkaasti ja voit keskittyä ydinliiketoimintaasi.
  • Hyödynnä asiantuntemustamme oikeudellisessa perinnässä ja tee harkittuja päätöksiä saatavien perimisestä minimoiden riskejä.
  • Jälkiperintämme varmistaa luottotappioiden hallinnan ja estää saatavien vanhenemisen pitkäjänteisellä seurannalla ja toimenpiteillä.