Jälkiperintä

Normaalit kotimaanperinnän toimeksiannot, joista toimitetaan luottotappiosuositus, jäävät automaattisesti jälkiperintään. Me huolehdimme siitä, että saatava ei pääse unohtumaan velallisen mielestä.

Mahdollisen oikeudellisen perinnän jälkeen ulosotosta varattomuusesteellä palautuneisiin tai muutoin varattomiksi todettuihin yksityishenkilöihin kohdistuvat saatavat jäävät luonnollisesti myöskin jälkiperintään.

Jälkiperinnän aikana Incredit perii saatavaa kirjeitse ja toimittaa mahdolliset ulosottokelpoiset saatavat sopivin väliajoin ulosottoon.

Mitä on jälkiperintä

Jälkiperintä tarkoittaa luottotappioiksi kirjattujen saatavien pitkäaikaista seurantaa ja perintää. Maksuvaikeudet ovat usein väliaikaisia: vaikka velallinen on kerran todettu varattomaksi, näin ei välttämättä ole tulevaisuudessa. Näiden tilanteiden varalta kannattaa velallisen tilannetta seurata pidemmällä tähtäimellä. Jälkiperintä on tässä tilanteessa edullinen ja tehokas ratkaisu! Jälkiperinnän aikana seuraamme säännöllisin väliajoin velallisen taloudellisessa asemassa mahdollisesti tapahtuvia muutoksia.

Jälkiperinnällä estetään myös saatavan vanheneminen. Valmiin oikeuden tuomion voimme voimassaolevan lainsäädännön mukaan pitää täytäntöönpanokelpoisena koko velan olemassaolon ajan käyttämällä päätöstä ulosotossa riittävän usein.