Oikeudellinen perintä

Oikeudellista perintää ei aloiteta ilman toimeksiantajan suostumusta. Ennen oikeudellisen perinnän aloittamista toimeksiantajalle annetaan suositus siitä, kannattaako oikeudelliseen perintään ryhtyä, vai kannattaako sen aloitusta esimerkiksi lykätä.