Perintä

Perintä ei koskaan saa olla kompromissi ja perintä tulee aina suunnitella perustuen toimeksiantajan palveluihin, asiakkaisiin ja saatavien suuruuteen.

Mikäli asiakas ei maksumuistutuksesta huolimatta maksa saatavaa, ryhdymme perimään saatavaa vapaaehtoisen perinnän kautta: kirje-, ja puhelinperinnällä, joita mahdollisuuksien mukaan tehostetaan tekstiviesteillä ja sähköposteilla. Perinnän rutiini määritellään yhdessä toimeksiantajan kanssa. Rutiiniin vaikuttavat saatavien suuruuden lisäksi myös saatavien ikä, velallisprofiili, saatavan syy, yms. Yhdellä toimeksiantajalla voi luonnollisesti olla useita eri rutiineja, saatavista riippuen. Perintä pyritään aina ensisijaisesti ratkaisemaan vapaaehtoisen perinnän kautta.